Sprawdź stan swoich spraw

Departament Spraw Obywatelskich uruchomił internetową możliwość sprawdzenia statusu dokumentów. Wypełnienie danych zajmie chwilę i zaoszczędzi czas osobom oczekującym na nie.

Dowód osobisty
Wystarczy podać nr wniosku o dowód i po chwili pojawi się informacja.

Prawo jazdy
Tu podajemy swój numer PESEL, imię i nazwisko. Na ekranie pojawi się jedna z trzech możliwych informacji:
1. "Przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne" - status informuje, że należy czekać, ponieważ trwają czynności wyjaśniające i sprawdzające dane wnioskodawcy, bądź dokument jest w trakcie produkcji w PWPW SA.
2. "Przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru" - status informuje, że możemy udać się do urzędu po odbiór dokumentu.
3. "Niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany”

Dowód rejestracyjny
Tu wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu i ostatnie 5 znaków nadwozia.
Pojawią się informacje, jak w przypadku prawa jazdy.